Fujian Enjoy Hotel, Fuzhou, Fujian, China

See other hotels in Fuzhou
None
Postal Code: 350001
Fujian Enjoy Hotel, Fuzhou China street/mailing addressAddress: 1 Dongda Road, Gulou District, Fuzhou, Fujian Province
4 star hotel in Fuzhou
0
Bookmark and Share